Tag Archives: Cách đặt bàn thờ ông địa

ông địa

Thần Tài và Ông Địa – bàn thờ cúng gì, hướng nào … ?

Bàn thờ Thần tài chỉ được lập ở những nơi góc nhà, xó nhà chứ không phải nơi sạch đẹp, trang trọng như bàn thờ Tổ Tiên hay bàn thờ Thổ Công. Bản chất Trường Khí phòng thờ (hay bàn