Chính thức có thông tư hướng dẫn về bảo lãnh bất động sản

Thống đốc NHNN vừa ban hành Thông tư số 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là TCTD) để thay thế cho Thông tư số 28/2012/TT-NHNN.

quy dinh ve bao lanh bat dong san

Thông tư 07 gồm 3 Chương, 37 Điều với khá nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung mới so với Thông tư 28 nhằm tạo khung pháp lý mới vừa đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế, vừa tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan, khắc phục tối đa những vấn đề còn bất cập, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu quả, an toàn, thông suốt hoạt động bảo lãnh ngân hàng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, Thông tư 07 đã bổ sung các khái niệm “Bên bảo lãnh đối ứng”, “Bên xác nhận bảo lãnh” để quy định cụ thể đối tượng Bên bảo lãnh đối ứng, Bên xác nhận bảo lãnh bao gồm cả TCTD ở nước ngoài (là người không cư trú). Bổ sung khái niệm “khách hàng” để xác định rõ khách hàng là bên nào trong quan hệ bảo lãnh, từ đó làm cơ sở cho việc tính số dư phát hành bảo lãnh, bảo lãnh đối ứng, xác nhận bảo lãnh và cơ sở cho việc xem xét điều kiện đối với khách hàng được cấp bảo lãnh.

Điểm đáng chú ý nhất trong thông tư 07 là quy định về bảo lãnh về bán, cho thuê, mua nhà ở hình thành trong tương lai. Cụ thể, khi thực hiện bảo lãnh cho chủ đầu tư dự án BĐS để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Điều 56 Luật kinh doanh BĐS, NHTM phải tuân thủ 3 quy định:

Thứ nhất, nhà ở hình thành trong tương lai có đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo quy định tại Điều 55 Luật kinh doanh BĐS.

Thứ hai, NHTM đánh giá chủ đầu tư có khả năng thực hiện đúng tiến độ dự án và sử dụng số tiền ứng trước, các khoản tiền khác của bên mua, bên thuê mua đã trả cho chủ đầu tư đúng mục đích.

Thứ ba, cam kết bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải có hiệu lực đến thời điểm ít nhất 30 ngày kể từ ngày bàn giao cho bên mua, bên thuê mua nhà ở theo thoả thuận của chủ đầu tư với bên mua, bên thuê mua nhà ở.

Đại diện Bộ Xây dựng – ông Vũ Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản cho rằng quy định mới là để đảm bảo hai vấn đề: Thứ nhất, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, giao nhà cho khách hàng theo đúng cam kết. Thứ hai, bảo vệ quyền lợi của người mua nhà. Nếu chủ đầu tư không hoàn thành dự án như cam kết thì ngân hàng có trách nhiệm hoàn tiền lại cho khách mua nhà.

Vậy NH nào được bảo lãnh BĐS? Về bản chất, bảo lãnh bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai là một hình thức bảo lãnh ngân hàng. Tất cả các NHTM được NHNN cấp phép hoạt động bảo lãnh thì đều được thực hiện bảo lãnh trong bán, cho mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 9/8/2015.

Toàn văn Thông tư số 07/2015/TT-NHNN, Click vào đây.