Gói 30.000 tỷ: Mở rộng điều kiện, đối tượng và thời hạn cho vay

NHNN vừa ban hành Thông tư 32/2014/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở (gói 30.000 tỷ). Thông tư 32 có hiệu lực thi hành từ 25/11/2014 đã bổ sung thêm nhiều đối tượng được vay vốn cũng như tăng thời gian được hưởng ưu đãi lãi suất vay vốn hỗ trợ nhà ở.

thông tư mới về gói vay 30.000 tỷ

Bổ sung đối tượng vay vốn, ngân hàng cho vay

Theo đó, nếu như theo quy định hiện hành (Thông tư 11), chỉ những đối tượng sau được vay vốn hỗ trợ nhà ở.

Đó là: Các đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15.000.000 đồng/m2 được quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/1/2013 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế Thông tư số 07/2013/TT-BXD (nếu có)¬; Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, doanh nghiêp là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng công bố trong từng thời kỳ.

Tuy nhiên, Thông tư 32 đã bổ sung thêm 3 nhóm đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở. Thứ nhất là, khách hàng cá nhân mua nhà ở thương mại tại dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có tông giá trị hợp đồng mua bán (kể cả nhà và đất) không vượt quá 1,05 tỷ đồng (không khống chế về diện tích và đơn giá);

Thứ hai là, khách hàng cá nhân tại đô thị đã có đất ở phù hợp với quy hoạch và đang gặp khó khăn về nhà ở nhưng chưa được Nhà nước hỗ trợ dưới mọi hình thức được vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà;

Thứ ba là các khách hàng cá nhân vay để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà cũng được hỗ trợ vay. Đối với trường hợp này, khách hàng được phép vay tối đa 70% chi phí xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa lại nhà ở nhưng không vượt quá 700 triệu đồng.

Một điểm sửa đổi nữa là ngoài 5 ngân hàng TMCP Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ là Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và MHB, các Ngân hàng TMCP khác do Nhà nước chỉ định cũng sẽ được tham gia gói hỗ trợ bất động sản này. Theo đó, trong thời hạn 30 ngày kể từ khi Thông tư có hiệu lực, các ngân hàng TMCP có nhu cầu đăng ký tham gia gửi công văn đề nghị tham gia gói 30.00 tỷ đồng.

Nâng thời gian ưu đãi lãi suất

nâng thời hạn cho vay gói 30.000 tỷ lên 15 năm

Thông tư 32 cũng tăng thời gian hỗ trợ đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, thuê, mua nhà ở thương mại từ 10 năm lên 15 năm; nhưng không vượt quá thời điểm 1/6/2031.

Tuy nhiên thời gian hỗ trợ đối với khách hàng xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình chỉ là 10 năm, và không vượt quá thời điểm 1/6/2026; đối với khách hàng doanh nghiệp, khách hàng hộ gia đình, cá nhân đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội là 5 năm, và không vượt quá thời điểm 1/6/2021.

Thời hạn cho vay do khách hàng và ngân hàng thỏa thuận nhưng thời gian được áp dụng mức lãi suất ưu đãi không vượt quá thời gian quy định nêu trên.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2014.

Xem chi tiết văn bản Thông tư 32/2014/TT-NHNN >>> Tại Đây

Theo Báo Công Thương Điện Tử