Nghị định 188 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội – Những điểm cần lưu ý

Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở xã hội, quy định về việc bán nhà ở xã hội, đối tượng được mua nhà ở xã hội và giá bán nhà ở xã hội là một số điểm đáng chú ý trong Nghị định 188/2013/NĐ-CP.

Nhà ở xã hội mang lại nhiều cơ hội cho người thu nhập thấp cơ hội sở hữu căn hộ

Nhà ở xã hội mang lại nhiều cơ hội cho người thu nhập thấp cơ hội sở hữu căn hộ

Mục b, Khoản 1, Điều 7: Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở xã hội

Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước là nhà chung cư thì tiêu chuẩn thiết kế mỗi căn hộ tối thiểu là 30m2, tối đa không quá 70m2, không khống chế số tầng nhưng phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; chủ đầu tư dự án được điều chỉnh tăng mật độ xây dựng hoặc hệ số sử dụng đất lên 1,5 lần so với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Trường hợp nhà ở xã hội là nhà ở liền kề thấp tầng thì tiêu chuẩn diện tích đất xây dựng của mỗi căn nhà không vượt quá 70m2, bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Khoản 6, Điều 13: Quy định về việc bán nhà ở xã hội.

Trong thời hạn chưa đủ 5 năm kể từ thời điểm trả hết tiền mua, người mua có nhu cầu bán lại nhà ở xã hội thì được bán cho:

  • Nhà nước (trong trường hợp dự án NOXH do Nhà nước đầu tư từ ngân sách)
  • Chủ đầu tư dự án ( trong trường hợp dự án NOXH được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách)
  • Đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội (theo Điều 14 của NĐ)

Giá bán NOXH không cao hơn mức giá NOXH cùng loại tại thời điểm bán lại nhà ở đó.

Điều 14: Đối tượng được mua NOXH phải đáp ứng các điều kiện sau

a> Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích bình quân trong hộ gia đình dưới 8m2 sàn/người hoặc là nhà ở tạm bợ, hư hỏng, dột nát mà chưa được Nhà nước hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức.
b> Trường hợp mua nhà thì phải có hộ khẩu thường trú hoặc có đăng ký tạm trú nhưng phải đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở lên tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án phát triển NOXH.

Mục a, Khoản 1, Điều 15: Giá bán NOXH

Giá bán NOXH do chủ đầu tư dự án xác định trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc tính đủ các chi phí để thu hồi vốn, kể cả lãi vay (nếu có) và lợi nhuận định mức của toàn bộ dự án không vượt quá 10% tổng chi phí đầu tư.

Trường hợp dự án có giá bán thấp hơn suất đầu tư xây dựng nhà ở cùng loại do cơ quan có thẩm quyền công bố tại cùng thời điểm thì được phép tính tỷ lệ lợi nhuận định mức trong giá bán không vượt quá 15% tổng chi phí đầu tư.

Xem chi tiết Văn bản Nghị định 188/2013/NĐ-CP >>> Tại Đây