Tag Archives: Dòng sản phẩm Smart city

SMART CITY – Sustainable Future

SMART CITY – Sustainable Future Smart City được thiết kế để trở thành một khu dân cư bền vững, tập trung vào phát triển lâu dài xã hội đô thị của cư dân và cộng đồng. Smart City mang đến