Tag Archives: luật nhà ở sửa đổi

luat nha o va luat kinh doanh bat dong san sua doi

Chính thức thông qua Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh BĐS sửa đổi

Với 77,46% số phiếu tán thành, Luật Nhà ở sửa đổi đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 diễn ra chiều 25/11. Cùng đó, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi cũng đã