Tag Archives: Phí bảo lãnh mua nhà

phi bao lanh mua nha

Từ 1/7/2015 giá nhà sẽ tăng thêm phí bảo lãnh mua nhà

Từ ngày 01/7, Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) sửa đổi sẽ có hiệu lực. Theo đó, tất cả các dự án bán hàng ra thị trường dưới hình thức hình thành trong tương lai đều phải mua bảo